Logo Home
Hướng dẫn

Yêu Cầu Hỗ Trợ?

Bước 1: Đăng nhập vào https://id.gamz.vn/

 

Bước 2: Chọn Yêu Cầu Hỗ Trợ > Gửi Yêu Cầu

 

 

- Điền đầy đủ thông tin về loại yêu cầu, nội dụng cần hỗ trợ

 

 

=> Sau đó bấm Gửi để GAMZ có thể hỗ trợ bạn trong thời gian sớm nhất có thể

 

*Lưu ý:

- Việc điền đầy đủ và chính xác các thông tin tài khoản và yêu cầu sẽ giúp bạn được hỗ trợ nhanh hơn

- Để xem kết quả, trạng thái các Yêu cầu của bạn, nhấn chọn Yêu Cầu Đã Gửi

 

 

 

 


Quay về Trang chủ
;