Logo Home
Hướng dẫn

Cập Nhật Thông Tin Tài Khoản GAMZ ID

Bước 1: Đăng nhập vào https://id.gamz.vn

 

Màn hình hiển thị như sau

                                      

Bước 2: Chọn mục Thông tin cá nhân

Bước 3: Điền đầy đủ các thông tin: Họ tên, Số điện thoại, ngày sinh, Địa chỉ,..

 

 

Bước 4: Chọn Xác nhận > Hệ thống sẽ gửi thông báo Thành công

 

 

*Lưu ý: Việc cập nhật đầy đủ thông tin sẽ giúp Tài khoản của bạn có độ Bảo mật cao hơn và được Hỗ trợ nhanh hơn

 

 


Quay về Trang chủ
;