Logo Home
Hướng dẫn

Quên Mật Khẩu?

Bước 1: Truy cập vào trang https://id.gamz.vn

 

Bước 2: Chọn Quên Mật Khẩu?

Bước 3: Nhập tên Tài khoản, Email đã sử dụng để đăng ký tài khoản

 

 

Bước 4: Kiểm tra hộp thư đến của Email

Bước 5: Click vào đường Link để kích hoạt Mật khẩu mới

 

 

Bước 6: Đăng nhập bằng Mật khẩu mới và tiến hành Đổi lại mật khẩu mà bạn muốn

 

*Lưu ý: 

- Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự bao gồm cả chữ và số

- Mật khẩu không được trùng với tên tài khoản

- Nếu bạn không tìm thấy Email ở hộp thư đến, Vui lòng kiểm tra Hộp thư Spam


Quay về Trang chủ
;