Logo Home
Hướng dẫn

Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Khoản GAMZ ID

Bước 1: Truy cập trang https://id.gamz.vn

 

- Chọn Đăng Ký

 

Bước 2: Nhập tên Tài Khoản, Mật Khẩu, Email => Nhấn nút Đăng Ký

 

> Màn hình hiển thị như thế này, tức là bạn đã Đăng Ký thành công:

 

 

Bước 3: Cập nhật thông tin cá nhân và kích hoạt tài khoản

 

*Lưu ý:

- Tên tài khoản phải có ít nhất 6 kí tự

- Mật khẩu phải nhiều hơn 8 ký tự và phải bao gồm cả chữ và số

- Mật khẩu không được trùng với tên tài khoản

 

 


Quay về Trang chủ
;