Logo Home
Hướng dẫn

Các Bước Đổi Mật Khẩu GAMZ ID

Bước 1: Truy cập: https://id.gamz.vn/account/login

 

                                           

Bước 2: Đăng nhập bằng tên tài khoản và mật khẩu

=> Chọn Đổi

 

 

Bước 3: Tiến hành nhập Mật Khẩu hiện tại và Mật Khẩu mới

 

 

- Thông báo thay đổi mật khẩu thành công: 

 

 

Bước 4: Kiểm tra Email để Kích hoạt mật khẩu

 

 

*Lưu ý:

- Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự bao gồm cả chữ và số

- Mật khẩu không được trùng với tên tài khoản

 

 

 

 


Quay về Trang chủ
;