Logo Home
Hướng dẫn

Cập Nhật Thông Tin Bảo Mật Tài Khoản

Bước 1: Đăng nhập vào https://id.gamz.vn

 

Bước 2: Chọn Bảo mật Tài khoản

 

 

Bước 3: Thay đổi Email hoặc Số điện thoại

 

 

Bước 4: Kiểm tra Email hoặc Điện thoại để kích hoạt

 

 

*Lưu ý: Update chính xác và đầy đủ thông tin về Email và Số điện thoại sẽ giúp bạn Bảo mật tài khoản tốt hơn

 


Quay về Trang chủ
;