Logo Home
Hướng dẫn

Hướng Dẫn Kích Hoạt Email

Bước 1: Đăng nhập Tài khoản của bạn vào  https://id.gamz.vn/

 

Bước 2: Chọn Nhận Email Kích hoạt

 

Bước 3: Đăng nhập vào tài khoản Email đã đăng ký

Bước 4: Nhấn vào đường Link đính kèm để kích hoạt Tài khoản

 

 

*Lưu ý: Kích hoạt Email sẽ giúp tài khoản của bạn có độ Bảo mật cao hơn


Quay về Trang chủ
;